Mer informasjon om DMS Inn-Trøndelag

DMS er en forkortelse for Distriktsmedisinsk Senter. DMS Inn-Trøndelag er lokalisert i Steinkjer kommune ved Egge Helsetun. Befolkningsgrunnlaget i samarbeidskommunene utgjør ca. 32.000 innbyggere. Dette tilsvarer 25 % av Nord-Trøndelags befolkning.

DMS Inn-Trøndelag
DMS Inn-Trøndelag er et medisinsk senter med 10 intermediære, 4 øyeblikkelig hjelp-senger samt 2 kommunale senger forbeholdt pasienter med palliativt behandlingsbehov fra Steinkjer kommune. Pasienter som kommer fra sykehus skal være medisinsk stabile og behandling skal være igangsatt, og overflyttes til DMS for videre behandling og mobilisering. Pasienter som innlegges på øyeblikkelig hjelp-grunnlag skal være tilsett av lege ved legevakt eller fastlege. Det skal være klarert hvilken behandling som skal iverksettes, og hvilke observasjoner som skal vurderes. Vi har også et poliklinisk tilbud for pasienter som kan bo hjemme og få behandling. Disse pasientene henvises fra sykehus. 

I tillegg til sengeposten har DMS Inn-Trøndelag egen dialyseavdeling, røntgen og ortopedisk poliklinikk. Sykehuset Levanger sender ut innkalling og er ansvarlig for disse tilbudene.

Fagpersonell ved DMS
DMS er et tverrfaglig medisinsk senter som arbeider sammen for å oppnå et best mulig tilbud for den enkelte pasient. Av faggrupper har vi:
  • Leger
  • Spesialsykepleiere/ sykepleiere
  • Fysioterapeuter
  • Farmasøyt
Mål for DMS Inn-Trøndelag
  • Videreføre den medisinske behandlingen som er igangsatt ved sykehuset
  • Gi tilbud om øyeblikkelig hjelp til innbyggerne  fra de fire samarbeidskommunene
  • Ha fokus på mobilisering fra første dag
  • Tilby lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
  • Ha fokus på gode overføringer til hjemmet eller annen institusjon


Ta gjerne kontakt for mer informasjon!
For døgnbemannet telefon ring 74 16 89 20.
Leder Inger Risan
​Tlf. 74 16 89 21 / 92 40 00 59
Mail: inger.risan@steinkjer.kommune.no

   FacebooklogoFølg oss gjerne på vår Facebookside 

 

Kreftkoordinator i Snåsa, Verran, Inderøy og Steinkjer

Spesialist i onkologisk fysioterapi, May-Britt Asp og kreftsykepleier Siv Anita Larsen deler en 40 % stilling.

De er tilgjengelige onsdager fra 08.00-15.00 på tlf. 990 93 960.

Gruppetrening
Hver onsdag i vår- og høstsemesteret har vi gruppetrening for kreftpasienter. Treningen foregår på 3T fra 13.30 til 14.30. Etter treningen samles vi til en kaffekopp og en prat. Tilbudet har en egenandel på kr 97,- pr. gang.  Det er ikke nødvendig med legehenvisning, men det gjøres en fysioterapivurdering i forkant av gruppestart.

Deltagere må ha gangfunksjon uten støtte og være adekvat symptomlindret.

Poliklinisk fysioterapi
Tilbudet gjelder pasienter med utfordringer under og etter kreftbehandling. 

Vurdering/behandling av lymfødem, funksjonstap eller nevrologiske plager.

Spesialist i onkologisk fysioterapi, May-Britt Asp,  jobber  poliklinisk  tirsdager i underetasjen ved DMS-Inn Trøndelag.

Tilbudet krever ikke legehenvisning.
Egenandeler: Fysioterapivurdering: 170 kr. Fysioterapibehandling (1 time): 240 kr.

De kan også kontaktes på mail:
may.britt.asp@steinkjer.kommune.no eller siv.anita.larsen@steinkjer.kommune.no 

May-Britt Asp og Siv Anita Larsen

Poliklinikk på sengepost

DMS Inn-Trøndelag har siden oppstart i 2011 hatt et poliklinisk tilbud på vegne av sykehuset Levanger.

Pasientene blir henvist fra sykehuset og den behandlende lege der. I henvisningen skal pasientens behandling beskrives. DMS har ansvaret for behandlingen vi gir, og observasjoner i forbindelse med dette. Sykehuslegen har det medisinske ansvaret og oppfølgingen av pasienten.

Vi har per i dag stor poliklinisk aktivitet, og kan blant annet gi støttebehandling til kreftpasienter, væskebehandling, blodtransfusjoner, antibiotikabehandling og diverse injeksjoner. I tillegg kan vi ta blodprøver, sår- og stomiskift og skylling av sentrale venekateter.

Merethe Kotte Vekseth og Kristin Nilsen har hovedansvaret for poliklinikken som er åpen på dagtid i ukedager i lokalene til sengeposten. For henvisning til poliklinikken ta kontakt med legen din på sykehuset.

Poliklinikk i sengepost

Ortopedisk poliklinikk

Henvisning sendes til: Volvat Medisinske Senter AS, Avd. Stokkan, Fjordgata 68, 7710 Trondheim, tlf 73 87 39 00.

Røntgen

Åpningstid: Onsdag og torsdag.
Tlf: 74 16 89 06
Ved henvendelser andre dager, kontakt røntgenekspedisjonen på Sykehuset Levanger tlf 74 09 80 00.
 

Dialyse

Åpningstid: Mandag, onsdag og fredag
​Tlf: 74 16 89 28 / 74 16 89 29

Dialyseavdelingen ved DMS

Øyeblikkelig hjelp 24/7

Øyeblikkelig hjelp-tjenesten er åpen for pasienter alle dager, 24 timer i døgnet. Pasientene skal henvises fra lege og kan innlegges fra legevakt, fastleger fra samarbeidskommunene, sykehjemsleger og lege ved sykehus.