Kommunestyret vedtok i møte den 23.10.19 at følgende velges for 2019 - 2023
 
Administrasjonsutvalget
Faste medlemmer      Personlige varamedlemmer
1. Anne Berit Lein Sp   1. Henry Skevik Sp
2. Øystein Bjørnes UAVH 2. Andre N. Skjelstad V
3. Bjørn Ludvig Bergsmo Sp           3. Laila Ressem-Overrein Sp
4. Stein Erik Aalberg Ap      4. Camilla Bilstad R
5. Line Hammer AP 5. Kristian Lunde Jenssen Ap

Leder: Anne Berit Lein Sp
Nestleder: Stein Erik Aalberg Ap


Klagenemnda
Faste medlemmer Personlige varamedlemmer
1. Anne Berit Lein Sp 1. Henry Skevik Sp
2. Øystein Bjørnes UAVH 2. Andre N. Skjelstad V
3. Bjørn Ludvig Bergsmo Sp 3. Laila Ressem-Overrein Sp
4. Stein Erik Aalberg Ap 4. Camilla Bilstad R
5. Line Hammer Ap  5. Kristian Lunde Jenssen Ap
Leder: Anne Berit Lein Sp
Netsleder: Stein Erik Aalberg Ap

Eldres råd
Faste medlemmer Personlige varamedlemmer
1. Morten Resve UAVH 1. Einar Haug Ap
2. Karin Bjerkan, Sparbu 2. Gunnbjørn Malmo, Sparbu
3. Guri Almli, Ogndal 3. Reidar Andersen, Ogndal
4. Laila Margrete Ressem, Steinkjer 4. Trond Ove Svenkerud, Steinkjer
5. Kolbjørn Almlid, Steinkjer 5. Rolf Bosnes, Steinkjer
6. Hallvar Morten Klæth, Beitstad 6. Steinar Ressem, Beitstad
7. Arvid Hatling, Stod 7. Anne Skjeflo, Stod
8. Gunnar Binde, Kvam 8. Arnfinn Brandsås, Kvam
9. Karin Talmo, Verran 9. Knut Ralfsen, Verran
Rådet velger selv leder og nestleder.

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
Faste medlemmer Personlige varamedlemmer
1. Varaordfører Øystein Bjørnes UAVH                    1. Trond Svenkerud H
2. Evelyn Brovold Ap                                            2. Lars Helge Haugdal  MDG
3. Kjell Delbekk - Utviklingshemmede       3. Bjørg Langeid - Revmatikere
4. Vigdis Nyhus - Hørselshemmede                           4. Johan Solheim - Blindeforbundet
5. Åge Wågsbø  - Diabetes                                         5. Lill Kristin Aune - Handicapforbundet
Leder: Varaordfører Øystein Bjørnes UAVH
Nestleder: Evelyn Brovold Ap
 

Ungdomsrådet
Veiledere/Kontaktpersoner mot ungdomsråd Veramedlemmer i rekke
1. Line Hammer AP 1. Wilhelm Olav Belbo H
2. Lars Myhr Sandlund Sp 2. Line Anita Hammer Ap
  3. Merete Utheim Frp
  4. Bente Markhus Sp
Medlemmer i rådet velges fra skolene jf. vedtatt reglement.
Ungdomsrådet velger selv leder og nestleder.

Folkehelsekomite
Faste medlemmer Personlige varamedlemmer
1. Tore Kristiansen Frp 1. Morten Resve UAVH
2. Line Mari Nordkvelle, Ap 2. Gjertrud Holand SV
3. Arnhild Vesterdal Sp 3. Ingrid Hamnes Vangstad Sp
4. Repr. fra idrettsrådet 4. Vara fra idrettsrådet
5. Repr. fra frivilligheten 5. Vara fra frivilligheten
Leder: Tore Kristiansen
Netsleder: Line Mari Nordkvelle
Komiteen gis fullmakt til å supplere med medlem nr. 4 og 5 etter forslag fra Idrettsrådet og frivilligheten

Boligpolitisk utvalg
Faste medlemmer Personlige varamedlemmer
1. Lillian Hatling Sp 1. Lars Eric Sæther Sp
2. Kristin Gisvold Stokke H 2. Amalie Rodum H
3. Stein Egil Krogstad KrF 3. Arne Richstad FrP
4. Ragnhild Kvalø Ap 4. Arve Løberg Ap
5. Arnfinn Monsen SV 5. Anniken Bjørnes R
Leder: Lillian Hatling Sp
Nestleder: Ragnhild Kvalø Ap

Likestillings- og mangfoldsutvalget
Faste medlemmer Personlige varamedlemmer
1. Randi Holien Bartnes Sp 1. Amalie Rodum H
2. Natalia Lillegaard Ap 2. Kristel Knutsdatter Ap
3. Zaid F. Ranneh 3. Rihab Abdulgani
4. Turid Saursaunet R 4. Daryoush Shirazi Shahvand SV
5. Andre N. Skjelstad V 5. Katinka Kolås Ekmann V
Leder: Turid Saursaunet R
Netsleder: Randi Holien Bartnes Sp

Trafikksikkerhetsutvalget
Faste medlemmer Personlige varamedlemmer
1. Per-Ola Bjerkan Sp

1. Nina Følling Sund Sp  (permisjon ut 2022)

Brit Eli Holan Nordal SP (ut 2022)

2. Natalia Lillegaard Ap 2. Anders Lindstrøm Ap
3. Tommy Skatland Frp 3. Solvor Lein Lillemark Frp
4. Tor Erik Jensen H 4. Rune Kvaran H
5. Ingrid Bøe Sletten SV 5. Johanne Hammervold MDG
Leder: Per-Ola Bjerkan Sp
Netsleder: Natalia Lillegaard Ap

Medlemmer til samhandlings- og utviklingsmøtet
Faste medlemmer Personlige varamedlemmer
1. Anne Berit Lein Sp 1. Bjørn Ludvig Bergsmo Sp
2. Øystein Bjørnes UAVH 2. Tore Kristiansen Frp
3. Stein Erik Aalberg Ap 3. Kristian Lunde Jensen Ap
4. Camilla Bilstad R 4. Line Hammer Ap   

Fylkesmøtet i KS
Faste medlemmer Personlige varamedlemmer
1. Ordfører Anne Berit Lein 1. Marthe Solnes Persgård Sp
2. Bjørn Ludvig Bergsmo Sp 1. Christine Agdestein H
3. Stein Erik Aalberg Ap 3. Kristian Lunde Jensen Ap
4. Line Anita Hammer Ap 4. Gunnar Thorsen AP

Revisjon Midt-Norge SA, årsmøte
Faste medlemmer Varamedlemmer i rekke
Ordfører Anne Berit Lein Sp 1. Stein Erik Aalberg Ap
  2. Christine Agdestein H
  3. Marthe Solnes Persgård Sp
  4. Tommy Skatland Frp
  5. Tor Arne Mjøen R

Konsek Trøndelag IKS, representantskapet
Faste medlemmer Varamedlemmer i rekke
1. OrdførerAnne Berit Lein Sp 1. Christine Agdestein H
2. Stein Erik Aalberg Ap 2. Kristian Lunde Jenssen Ap
  3. Marthe Solnes Persgård Sp
  4. Tommy Skatland Frp
  5. Tor Arne Mjøen R

Trondheim havn IKS, representantskapet
Fast  medlem Varamedlemmer i rekke
Ordfører Anne Berit Lein Sp 1. Øystein Bjørnes UAVH
  2. Line Hammer Ap
  3. Gjertrud Holand SV
  4. Bjørn Ludvig Bergsmo Sp
  5. Odd Vidar Vandbakk V

Nord-Trøndelag krisesenter IKS, representantskapet
Fast medlem Varamedlemmer i rekke
1. Ordfører Anne Berit Lein Sp 1. Tore Kristiansen Frp
2. Kristel Knutsdatter AP 2. Marthe Solnes Persgård Sp
  3.  Line Anita Hammer, Ap
  4. Gjertrud Holand SV
  5. Kristin Gisvold Stokke H

NTEs eiermøte fra 2020
Faste medlemmer Personlige varamedlemmer
1. Ordfører Anne Berit Lein Sp 1. Varaordfører Øystein Bjørnes UAVH
2. Stein Erik Aalberg Ap 2. Line Anita Hammer Ap
3. Kommunedirektør  3. Assisterende kommunedirektør

Brannvesenet Midt IKS, representantskapet
Faste medlemmer Varamedlemmer i rekke
1. Ordfører Anne Berit Lein Sp 1. Bjørn Ludvig Bergsmo Sp
2. Ragnhild Kvalø Ap 2. Natalia Lillegaard AP
3. Øystein Bjørnes UAVH 3. Tore Kristiansen Frp
  4. Bjarne Ellingsen MDG
  5. Tor Arne Garnvik V

Inntrøndelag Interkommunale utvalg for akuttforurensning (IIUA)
Fast medlem Varamedlemmer i rekke
Varaordfører Øystein Bjørnes UAVH 1. Martin Stakset Ap
  2. Nina Følling Sund Sp (permisjon 2022)
  3. Tommy Skatland Frp
  4. Sara Fjerstad MDG
  5. Arnt Martin Woldseth H

Grong Sparebanks forstanderskap
Henry Skevik Sp  

Lierne nasjonalparksenter IKS, representantskapet
Fast medlem Varamedlemmer i rekke
Ordfører Anne Berit Lein Sp 1. Øystein Bjørnes UAVH
  2. Ingemar Moen MDG
  3. Mari Lisbet Finstad Sp
  4. Robert Ertsåa Ap
  5. Tommy Skatland Frp

IKA Trøndelag IKS, representantskapet
Fast medlem Varamedlemmer i rekke
Ordfører Anne Berit Lein Sp 1. Gjertrud Holand SV
  2. Arnt Martin Woldseth H
  3. Lisa Salin Brøndbo Sp
  4. Steinar Råde Ap
  5. Merete Utheim Frp

Viltrådet - kommunens representant
Fast medlem Varamedlem
Leder: Mari Lisbet Finstad Sp Vebjørn Gorseth Ap

Medlem til Steinkjer kirkelige fellesråd
Fast medlem Personlig varamedlem
Marthe Solnes Persgård Sp Kjell Magnar Haugan Ap

Fjellstyret for Steinkjer
Faste medlemmer Personlige varamedlemmer
1. Mari Lisbet Finstad Sp 1. Morten Resve H
2. Hallgeir Brandtzæg Sp 2. Merete Utheim Frp
3. Hetty Tvengsberg MDG 3. Finn Rossing R
4. Rolf Petter Rones Ap 4. Gunnar Thorsen Ap
5. Skjækerfjella reinbeitedistrikt v Lars Isak Påve 5. Skjækerfjella reinbeitedistrikt v Brita Sandvik Wilks
Leder: Rolf Petter Rones Ap
Nestleder: Mari Lisbet Finstad Sp
 

Eiendomsskattetakstnemnda
Faste medlemmer Personlige varamadlemmer
1. Finn Egil Adolfsen Sp 1. Terje Selen Sp
2. Tor Erik Jensen H 2. Tor Arne Garnvik V
3. Natalia Lillegård Ap 3. Martin Stakset Ap
Leder: Finn Egil Adolfsen Sp
Nestleder: Natalia Lillegaard Ap
 

Eiendomskattetakstklagenemnda
Faste medlemmer Personlige varamedlemmer
1. Roy Grøttheim Sp 1. Anne Mørkved Sp
2. Tommy Skatland Frp 2. Terje Langli Frp
3. Amalie Rodum H 3. Wilhelm Olav Belbo H
4.  Tove Melgård, Ap 4. Gunnar Thorsen Ap
5. Anders Nordgård-Larsen SV 5. Hetty Tvengsberg MDG
Leder: Tommy Skatland Frp
Netsleder: Roy Grøttheim Sp
 

Folkevalgt nemnd for DMS Inn-Trøndelag
Faste medlemmer Personlige varamedlemmer
1. Tore Kristiansen Frp 1. Snorre Gundersen H
2. Lillian Hatling Sp 2. Vidar Meldal Sp
3. Line Anita Hammer Ap 3. Arve Løberg Ap
4. Mari Grøneng Bartnes SV 4. Sara Fjerstad MDG

Legat for undervisningsformål
Faste medlemmer Personlige varamedlemmer
1. Bente Markhus Sp 1. Lars Myhr Sandlund Sp
2. Christine Agdestein H 2. Trond Svenkerud H
3. Håvard Krogstad-Wiborg R 3. Terje Tømmerås Ap
Leder: Christine Agdestein H  

Legatet for sosiale formål
Faste medlemmer Personlige varamedlemmer
1. Marianne Følling, Sp 1. Vidar Meldal Sp
2. Tor Erik Jensen H 2. Arnt Martin Woldseth H
3. Ellen Samuelsen SV 3. Mari Grøneng Bartnes SV
Leder: Ellen Samuelsen SV  

Tessems legat
Faste medlemmer  Personlige varamedlemmer 
1. Randi Holien Bartnes Sp

1. Håvard Haugan Sp (permisjon til 30.06.2022)

Inger Grete Kvam Nordseth (til 30.06.2022)

2. Margrethe Bjørdal H 2. Arne Richstad Frp
3. Kjell Magnar Haugan Ap 3. Tor Arne Mjøen R
Leder: Randi Holien Bartnes Sp  

Stiftelsen Egge Museum, styret
Faste medlemmer Personlige varamedlemmer
1. Marthe Solnes Persgård Sp 1. Christine Agdestein H
2. Ragnhild Kvalø Ap 2. Asle Hegge MDG

Styret for Beitstadhallen
Fast medlem Personlig varamedlem
Kjell Magnar Haugan Ap Margrethe Bjørdal H

Styret for Mære samfunnshus
Fast medlem Personlig varamedlem
Brit Eli Holan Nordal Sp Terje Tømmerås Ap

Styret i Nersannan boligsameie
Fast medlem Varamedlem
Ann Heidi Anderson V Anders Lindstrøm Ap

Styret i Follafoss barnehage
Fast medlem Varamedlem
Sølvi Strand Ap Reio Sporildnes Sp

Styret i Follafoss samfunnshus
Fast medlem Varamedlem
Jon Ole Dolmseth Frp 1. Tone Gjetvik Sp
  2. Sturla Vandsvik V

Styret i Verrastranda samfunnshus
Fast medlem Varamedlem
Grete Mari Sand Sp Berit Rødsjø Sp

Hollåsfondet
Faste medlemmer Varamedlemmer
1. Morten Resve UAVH Ingrid Hamnes Vangstad Sp
2. Ragnhild Kvalø AP  
Enhetsleder landbruk  
   
Oppnevningsutvalget for konfliktrådet
Fast medlem Varamedlem
Rune Kvaran H Terje Tømmerås Ap