Digitalisering innebærer bruk av ny teknologi. Før kommunene bestemmer hvilke teknologi det skal satses på fremover, må det til en kartlegging av dagens situasjon og behov. Hvilken teknologi som vil gi innsparing og bedre tjenester til innbyggerne, vil bli vurdert denne høsten.  

Med innbyggerne i fokus!


Les mer om prosjektet her

 

Kari Aarnes
Kontorsjef