forsker Chr Wendelborg

Temaet i rapporten er helsebelastning, sårbarhet og forebygging i familier med barn med funksjonsnedsettelse, og ble presentert av forsker og prosjektleder Christian Wendelborg fra NTNU samfunnsforskning AS.
 

Etter presentasjon av forskningsrapporten "Det går ikke an å bruke seg sjøl både på retta og vranga" ble det dialog om funnene og videre tiltak i Steinkjer Kommune. Panelet bestående av Tor Lånkan fra hovedutvalg for helse og omsorg, varaordfører May-Britt Lagesen og brukerrepresentant Kjell Delbekk diskuterte med møtedeltakerne. Debatten ga grunnlag for at administrativ og politisk ledelse må se på utvikling av tiltak i lys av funnene i rapporten.
 
Astrid Selset
avd. for helse
 
panel dialogmøte