Ordfører Bjørn Arild Gram, helsesjef Ingeborg Laugsand, prosjektleder Atle Romstad, adm. direktør i Helse Nord-Trøndelag Arne Flaat og politistasjonssjef Snorre Haugdahl hadde innlegg med fokus på fordeler og utfordringer knyttet til et Inn-Trøndelag helsehus sett fra eget ståsted.

Det var satt av tid til spørsmål etter innleggene, - noe som gav mulighet til å oppklare mulige misforståelser og tegne et klarere bilde av planene.