Tema var investering, byutvikling og parkering med hovedoverskrift "Sammen for et attraktivt Steinkjer" 

Ordfører Bjørn Arild Gram presenterte følgende investeringsprosjekt der kommunen og kommunens foretak Steinkjerbygg er utbygger:

 • Rismelenparken som folkehelsepark
 • Skoler, da spesielt ny Steinkjer barneskole
 • Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus med familiens hus og med eksterne leietakere i tillegg til kommunale enheter
 • Innovasjonscampus for å bygge et attraktivt universitetsmiljø
 • Brannstasjonskvartalet
 • Barnas hus som planlegges som bofellesskap for funksjonshemmede
 • Nrk på Lø som gjøres om til  bolig- og barnehageområde
 • O2-huset (gamle fylkets hus) som er kjøpt for å ha tomt til administrasjonssenterformål
 • Weidemannkvartalet som foreløpig ikke er innarbeidet i budsjett

Videre ble andre viktige prosjekt for kommunen tatt med i presentasjonen:

 • E-6 Sørlia - Asp som ikke kommer med før statsbudsjettet i 2018
 • Fv 17/720 som ferdigstillels i 2019
 • Trønderbanen som skal elektrifiseres med planleggig høst 2017 og nytt kryss på Mære
 • E-6 Steinkjer-Trondheim som er avhengig av ny nasjonal transportplan

Presentasjonen kan hentes her .

Når det gjelder parkering, presenterte konsulent hos enhet vei, trafikk og park at plan for parkering er under endring, og deltakerne ble tatt med på forslagsrunde blant annet gjennom å bli utfordret til å tegne inn forslag på utlagte bykart.

 

Kari Aarnes
kontorsjef