Følgende skoler er berørt på nåværende tidspunkt:

  • Steinkjer Ungdomsskole
  • Egge Ungdomsskole
  • Steinkjer kommunale kulturskole

Ca 800 elever i grunnskolene i Steinkjer er for tiden berørt av streiken.

Det er varslet ytterligere opptrapping fra og med tirsdag 13.9.22

Da vil i tillegg disse skolene berørt

  • Malm skole
  • Mære skole
  • Egge barneskole
  • Steinkjer skole

Ved disse skolene vil 5.-7.trinn og ungdomstrinn på Malm kunne bli berørt. Skolene vil gi nærmere informasjon til foreldre og elever om hvordan tilbudet blir.

Etter plassfratredelse tirsdag 13.09.22 vil ca 1300 elever i grunnskolene i kommunen bli berørt av streiken.