Med bakgrunn i vedtaket vil ordførerne nå avtale møte med kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Vedtaket ble fattet med bakgrunn i forslag fra FU.

 

Kari Aarnes
Kontorsjef