(Foto: Steinkjer-Avisa)

Kommunestyrene i Steinkjer og Verran vedtok våren 2017 å etablere felles ledelse. Dette betyr felles rådmann fra 1.mai 2017 og med forutsetning om at "felles rådmann ansetter felles administrativ ledelse for de to kommunene". Ledergruppen vil fungere som prosjektledergruppe, sammen med rådmannen, fram mot sammenslåingen.

Rådmann Torunn Austheim la i møte 08.06 frem for formannskapet i Verran og Steinkjer hvem hun tar med seg i sin strategiske ledergruppe frem mot 2020. To av de 5 avdelingslederstillingene vil bli utlyst i nær framtid.

Organiasjonskart


Formannskapene fikk også en presentasjon fra Distriktssenteret ved Torbjørn Wekre med utgangspunkt i kjennetegn for vellykket kommunesammenslåing.
Se presentasjonen her.

Siden møtet ble gjennomført i Verran ble det lagt inn et besøk på Bergmannsparken, og det ble orientert om FV 17/720.
Se informasjon om vegprosjektet her på Statens vegvesen sin nettside


Neste felles møtepunkt i nye Steinkjer kommune er et felles kommunestyremøte på Steinkjer 23.08 i år.