Det kan også bli nødvendig med arbeid i lørdag - søndag (13. -14.01.2018). 

Vi takker alle beboere for den tålmodigheten dere har vist.


Svein Øyvind Hovland
Tjenesteenhet Utbygging

 

PS: Bildet er tatt tidligere en annen plass .