Den kulturelle spaserstokken er ei unik og populær ordning som er blitt en vesentlig kilde for å sikre et profesjonelt kulturtilbud for eldre mennesker. Den kulturelle spaserstokken stimulerer til samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren i kommunene slik at eldre får kulturtilbud i nærmiljøet, sier kulturminister Hadia Tajik.

At Steinkjer kommune har fått bevilget 262 000 kr i år, gir muligheter for gode kulturopplevelser for mange av Steinkjers seniorer. Søknaden til departementet ble sendt før 1.mai, og det knytter seg spenning til hvor stort beløp hver enkelt kommune får hvert år. Det er aktivitørene og deres leder som har ansvaret for Den kulturelle spaserstokken i Steinkjer. De er tilretteleggere og bruker tid og ressurser slik at flest mulig skal ha mulighet til å delta på arrangementene. Hele kommunen tas i bruk, så sykehjemmene, eldresentrene og Aktivitetssentret, i alt 11 arenaer får besøk av forestillinger i løpet av det året tilskuddet kan brukes.

I søknaden er beskrevet forestillinger, både innen musikk, teater, museumsbesøk og tematurer. Da er det bare å møte opp når Den kulturelle spaserstokken inviterer. Ta et besøk på ditt nærmeste eldresenter eller sykehjem og gå på forestilling sammen med noen du kjenner.

Se høstens program her.

Alle er hjertelig velkommen, senior eller ikke.

 

Mari Skjetne
Aktivitør på Tjonstu, Beitstad Omsorg.