Fra den internasjonale migrasjonsdagen 2016.jpg
I år som i fjor ble kommunestyre- og fylkestingsrepresentanter med innvandrerbakgrunn invitert til å markere migrasjonsdagen.

- Vi trenger folkevalgte med ulike erfaringer og bakgrunn for å kunne styre godt. Tilliten som står så sterkt i det norske samfunnet kan bare overleve ved at alle grupper i samfunnet deltar og faktisk opplever at de er representert i demokratiske prosesser og organer, sier stortingspresident Olemic Thommessen.  

Se mer informasjon og bilder på Stortingets nettside.