Demenskoordinator: Gunn Nordgård
Demenskoordinator har kontor på Steinkjer sykehjem, og hun ønsker at folk skal ta kontakt hvis de ønsker en uformell samtale, et møte eller hjemmebesøk.
På tordager i partallsuker er hun å treffe på et kontor på sykehjemmet i Malm. 
Telefon: 404 36 354
Tid: alle hverdager kl. 09.00-15.00. 
E-mail: gunn.nordgard@steinkjer.kommune.no
Besøksadresse: Steinkjer sykehjem, Seilmakergata 4.

Steinkjer demensforening: Heidi Wang, tlf. 401 47 311,
e-post: heidi.wang@noen-as.no


Personer med kognitiv svikt eller demens er ikke en ensartet gruppe. Som alle andre har de ulike behov og interesser. God demensomsorg handler om å møte den enkelte der han eller hun er, og iverksette individuelle tilrettelagte tjenester basert på innsikt i den enkeltes livssituasjon og sykdomshistorie.

Personer med demens og deres pårørende skal oppleve forutsigbarhet og trygghet i møte med tjenesteapparatet, og tilbudet skal være basert på et helhetlig menneskesyn.

Kommunen kan tilby:

 • Møte med personen med demens og pårørende i en kartlegging og utredningssamtale, etter henvisning fra lege
 • Samtale med pårørende
 • Kartlegging av behov for hjelp
 • Oppfølging av personen med demens og pårørende
 • Hjelpemidler som støtter hukommelsen og bidrar til økt sikkerhet
 • Veiledning/undervisning til pårørende og helsepersonell
 • Pårørendeskole

Kjenner du noen som gjør noe av følgende:

 • Glemmer nylige hendelser
 • Gjentar historier
 • Forvirring i forhold tid og sted
 • Problemer med å gjenkjenne folk
 • Glemmer innlærte ferdigheter
 • Har fått forsterkede personlighetstrekk
 • Svekket dømmekraft
 • Problemer med å klare seg selv i hverdagen

Hvorfor er demensutredning viktig?

 • Utelukke andre sykdommer som har demenslignende symptomer
 • Vurdering av medisiner
 • Legge til rette hjemmesituasjonen for personer med demens og pårørende
 • Sette i gang tiltak i riktig tid.

Hvem kan ta kontakt med oss?

 • Fastleger
 • Enkeltpersoner, pårørende og venner
 • Helsepersonell i kommunen