Folkestemmen er Steinkjer og Verran sin innbyggerundersøkelse. Her kan du som er innbygger påvirke og gi din mening om boforhold, politikk, nærmiljø, trivsel og dialog med kommunen.

Over 1800 innbyggere i Steinkjer valgte å delta i Folkestemmen i 2013. Svarene førte blant annet til fokus på bedre bredbåndsdekning, flere turstier og etablering av Rismelparken.

I år er det Nye Steinkjer sin tur. Hva vil du som er innbygger i Verran og Steinkjer gi tilbakemeling om når det gjelder din kommune? Du kan velge å være med på en trekning på et gavekort i Dampsaga Bad til en verdi av 5000 kroner.

Ta gjerne ansvar og hjelp andre - for eksempel familiemedlemmer, slekt og venner - med å svare på undersøkelsen. 

DELTA PÅ FOLKESTEMMEN 2018

Vi gjør oppmerksom på at undersøkelsen er anonym, og at data behandles av Trøndelag Forskning og Utvikling.

NB! Dersom du ønsker å være med på trekningen av årskort på Dampsaga Bad til en verdi av 5000 kroner, legger du igjen tlf.nr. Dette nummeret blir ikke knyttet opp mot dine svar og benyttes kun til å trekke en vinner. Numrene blir ikke lagret på noen måte.