Omkjøring vil i perioden være via vegen forbi Vårtun, videre nedover gangvegen, over tunnelen og videre ut i Verksvegen.

Vi ber om at alle som benytter gangvegen opp til Vammen være oppmerksomme, da det vil være biltrafikk langs deler av strekningen.


Anne-Grethe Holm 
Enhet utbygging