Av den grunn blir Elvepromenaden stengt fra sykjehjemmet og til rundkjøringen ved Montessori skole i uke 3 og i ca 2,5 måneder framover. Det vil bli satt opp skilting for alternativ gangsti, slik at reseten av promenaden kan benyttes som før.

Så fort det praktisk lar seg gjøre, vil den bli åpnet igjen.