Eggevegen, mellom Våttåvegen og Heggevegen, blir stengt i perioden fra mandag 18.mars kl 08.00 til fredag 5. april kl 19.00 grunnet anleggsarbeid. Vegen vil være stengt for kjørende og myke trafikanter. Det vil bli skiltet omkjøring for myke trafikanter via Åsvegen/Våttåvegen. Se kartet nedenfor.  

Forklaringer til kartet:

  1. Graveområde med VA grøft. Kryssing av Eggevegen.
  2. Vegsperring med god synlighet og blinkende lys.
  3. Skilt med varsel om stengt veg 150 m framme. 
  4. Vegsperring med god synlighet og blinkende lys.
  5. Skilt med varsel om stengt veg 600 m framme. 

Kart over vegavstengingsområdet