Aktivitetssenteret

Aktivitetssenteret er et treffsted for pensjonister og trygdede.
For mer informasjon kontakt ansvarlig aktivitør: Rita Andreassen, tlf. 459 762 22

Åpent mandag, onsdag og torsdag med aktivitør kl. 09.00 - 14.00

Åpent tirsdager for frivilligheten

Beitstad - Tjonstu

Besøksadresse: Hågenmelen 5, 7730 Beitstad.
Tlf: 47 78 17 84
Åpent: mandag kl. 09.30 - 14.00.
Ansvarlig aktivitører er Mari Skjetne.
Vi har som mål å skape et positivt miljø på Tjonstu, slik at eldre som ønsker det, kan komme sammen til sosialt samvær.

Aktivitetene kan være: Erindring, allsang, konserter, høytlesing, kortspill, trim/dans, bingo, hagearbeid/blomster, turer i nærmiljøet, barnehagebesøk og enkle formingsaktiviteter ut fra funksjonsnivå.

Vi har arrangement gjennom Den Kulturelle Spaserstokken flere ganger i året

Kaffesalg og mulighet til å bestille middag på bosentret.

Brukere av Tjonstu kan benytte bestillingstransport for å komme til eldresenteret.

Bestilles dagen før, på telefon 07417.

Tjonstu er drevet i samarbeid med frivillige. Beitstad sanitetsforening bidrar som drivere av enkel bingo-aktivitet onsdager 10.30-12.00

Aktivitørene samarbeider tverrfaglig med hjemmetjenesten for best mulig tilbud for brukerne. Samarbeider med kirkekontoret i Steinkjer, Pårørende/ venneforeninga på Beitstad bosenter med fler

Bystranda aktivitetskafé

Åpningstid: Torsdager kl. 09.30 -14.30                                                                    
Besøksadresse: Bystranda aktivitetshus, skippergata 11B, 7725 Steinkjer

-Kaféen er et tilbud til personer med hukommelsesproblemer og deres familie/pårørende/støttespillere.

Her kan du/dere møte andre til en prat eller felles aktiviteter.

Kaféen er et samarbeidsprosjekt mellom Steinkjer sanitetsforening og Steinkjer kommune

Kontaktpersoner: Anne Britt Myran og Mari Skjetne mobil 416 12 950

Se brosjyre

Egge

Kommer informasjon om opplegg høsten 2021

Kontaktperson: Elisabeth Mathisen, telefon 989 00 870.        

Guldbergaunet bosenter - Aktiviteten

Åpent: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 09.00 - 14.30.
Ansvarlig aktivitør: Elisabeth Mathisen, telefon 989 00 870, Rita Andreassen, telefon 459 76 222 på fredager.

Dagtilbudet er for senterets beboere, men på fredager er det også åpent for dagbrukere.

Vi har som mål å skape et positivt miljø på Guldbergauner bosenter.

Aktiviteter: 
Avis/boklesing - Kort/spill - Bingo - Ulike formings-aktiviteter - Allsang – Trim- Sittedans - Erindring - Lokale underholdere - Den kulturelle spaserstokken.

Jæktsmedgata og Kåret dagsenter

Dagtilbudet gir et arbeids- og aktivitetstilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne som har sin inntekt i form av uførepensjon. Personer på enhet Mestring og oppføging
Dagsenterene ligger på tjenesteenheten mestring og oppfølging. Tilhold på Nordsidleiret. Tlf. 474 68 483.

Målgruppe:
Personer med nedsatt funksjonsevne, som er ferdig med videregående skole, og som er varig ufør.

Åpningstid og tilholdssted:
Jæktsmedgata og Kåret dagsenter holder til i Jæktsmedgata 6 B.
Åpningstid: 5 dager i uken (hverdager) -  kl. 08.00-14.00.
Vi har brukere med ulikt bistandsbehov, og med ulik størrelse på tilbudet, fra 2 til 5 dager pr. uke.
Vi organiserer skyss for de som trenger det, og som bor inntil 4 km fra sentrum.


JÆKTSMEDGATA DAGSENTER                                                                                                
tlf. 474 68 483

Målsetting:
Gi et variert og individuelt tilrettelagt arbeids- og aktivitetstilbud, med fokus på utvikling, trygghet, fellesskap og kommunikasjon i et godt sosialt miljø.

Tilbudet består av:

 • Makuleringsoppdrag for kommunen, og eksterne bedrifter
 • Monteringsoppgrag for El-tjenesten
 • Reparering av skyteskiver for Steinkjer Skiklubb
 • Sortering og pakking av kontorrekvisita for Spesialrekvisita
 • Innsamling og klargjøring av frimerker til Tubfrim
 • Betjene intern postrute for kommunale enheter i sentrum
 • Rydding rundt kommunens miljøstasjoner
 • Produksjon av ulike håndarbeidsprodukter
 • Tilrettelagte renholdsoppgaver i egne lokaler
 • Tilrettelagte treningsopplegg
 • Sosiale aktiviteter


KÅRET DAGSENTER                                                                                                       
tlf. 404 12 079

Målsetting:
Gi et variert og individuelt tilrettelagt aktivitetstilbud, med fokus på trivsel, trygghet, og fellesskap i et godt sosialt miljø.

Tilbudet består av:

 • Sortering og pakking av kontorrekvisita for Spesialrekvisita
 • Klargjøring av frimerker til Tubfrim
 • Håndarbeidssyssler
 • Tilrettelagte renholdsoppgaver i egne lokaler
 • Tilrettelagte treningsopplegg
 • Sosiale aktiviteter
 • Baking/matlaging

 

Registrering / inntak:
Alle i vår målgruppe skal bli gjort kjent med Jæktsmedgata og Kåret dagsenter i god tid før videregående skole avsluttes.
Det avklares i den enkeltes ansvarsgruppe hvorvidt dette vil være en aktuell arbeidsplass etter endt skoleløp.
Registreringsskjema

Enhetsleder Marianne Haugseth, tlf. 969 42 791, marianne.haugseth@steinkjer.kommune.no

Fagkoordinator Jæktsmedgata og Kåret dagsenter: Marita Nordmo  tlf 474 68 483, marita.nordmo@steinkjer.kommune.no 
 

 

Kvam

Ansvarlig aktivitør Anne Britt Myran, tlf. 920 89 424. 
Torsdager (frivillige lag er ansvarlig).

Lia gård og Barnas hus

Lia gård og Barnas husLia gård har de siste årene vært dagtilbud for mennesker med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser. I august 2021 ble Barnas hus innlemmet som ett fullverdig dagtilbud/aktivitetsarena på gårdstunet ved Lia gård, og dette har bidratt til en styrking av de eksisterende dagtilbudene i Steinkjer kommune.

Arbeidslivet er mangfoldig, samtidig som det er inngangsporten til fellesskap og deltakelse for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser.

Enhet Fergeland har ansvaret for den daglige driften, også ansvar for at Lia gård/Barnas hus som base for ulike kultur- og fritidsaktiviteter for mennesker med utviklingshemming, eldre og andre med behov for ett tilrettelagt fritidstilbud.

Med å etablere Lia gård/Barnas hus som base for ulike kultur og fritidsaktiviteter vil man bidra til gode forebyggende tiltak både fysisk, sosial og kulturell aktivitet, som skal være tilpasset den enkeltes interesser, ønsker og behov.

I tillegg leies begge hus ut som «sportell» for ulike idrettslag, som benytter seg av de gode fasilitetene som nærområdet byr på, deriblant rulleskiløypa som er godt kjent for aktører utenfor kommunen og regionen. I samarbeid med Olympiatoppen, leies husene ut noen dager/helger/uker pr år.

Kontaktinformasjoner:
Mona Alstad, tlf: 40 02 92 80, mail Mona.Alstad@steinkjer.kommune.no    
Pål Nonstad, tlf. 48 28 13 88, mail Pal.Nonstad@steinkjer.kommune.no

Linåsve gård - Inn på tunet

Dagtilbud på bondegård for personer med kognitiv svikt/demens

Opplevelseshelg på gården ei helg pr.mnd.

Se brosjyre om tilbudet.

SMIA - et arbeids- og aktivtetstilbud

SMIA er et tilbud som gis til innbyggere i Steinkjer kommune som har behov for noe å fylle dagene med, og/eller som en start på veien mot aktivitet og arbeid.

Dette er et gratis tilbud som gis etter nærmere avtale. Det praktiseres ikke drop-in, men alle som har interesse av å delta kan ta kontakt med tilbudet for informasjon og en avklaring om deltagelse er aktuelt. 

SMIA har mål om å skape mestringsopplevelser og knytte sosiale bånd. I tillegg gis de som er motivert, har muligheter og ressurser mulighet til å ta et større ansvar for gjennomføringen av aktiviteter og arbeidsoppgaver som er tilknyttet SMIA.

Tilbudet gis: mandager, tirsdag, torsdager og fredager kl 9—14
Telefon: 741 21 815/ 477 86 179
Mailadresse: smia@steinkjer.kommune.no

Besøksadresse og postadresse:
Svedjan bo og habiliteringssenter,
Brevigvegen 2, 7716 Steinkjer

Les mer om tilbudet i denne brosjyren.

 

 

 

Sparbu - Aktiviteten

Åpent tirsdag og fredag mellom kl 10 - 14. 
Ansvarlig aktivitør, Rita Andreassen telefon 45 97 62 22 

Skyss
Brukere av dagtilbud på Hamrum kan benytte  bestillingstransport for å komme til Eldresentret.   Bestilles dagen før tlf.07417.

Antall brukere 
I gjennomsnitt er der ca.30 bruker som benytter seg av
tilbudet daglig .I tillegg er det ca.15 menn på snekkerverkstedet hver tirsdag i vinterhalvåret..

Aktiviteter

 • Trim inne eller ute alle dager.
 • Enkle formingsaktiviteter og enkelt snekkerarbeid.
 • Avislesing,opplesing,spill og kortspill.
 • Bingo en gang pr.uke.Trimbingo ute vår og høst.
 • Sosiale aktiviteter,samtaler.
 • Konserter av profesjonelle aktører,støttet av Den Kulturelle Spaserstokken, og underholdning av lokale krefter.
 • Besøk av barnehage,skoleelever,lag og organisasjoner.
 • Gudstjeneste 2 ganger i året.
 • Byturer og heldags busstur.
 • Samarbeid med Hamrums Venner om vår og høstfest, 17 mai og adventsstund.
 • Tilbud om service på høreapparat fra Steinkjer Hørselsforening hver 3.uke.
 • Opprettet bokdepot fra Steinkjer Folkebibliotek.
 • Salg av formiddagskaffe hver dag kl.11.00 aktiviteten er åpen,i samarbeid med mottakskjøkkenet på Hamrum.


Aktiviteten drives i samarbeid med frivillige lag i bygda (sanitet,bygdekvinnelag og pensjonistlag).
Aktivitøren samarbeider tverrfaglig med hjemmetjenesten for best mulig tilbud og tilrettelegging for brukerne.

 

Steinkjer - Kårstua

Åpent mandag kl 09.00 - 14.00.
Det kommer ny aktivitør høsten 2021. 

Adr: Svein Jarls gt 23, 7713 Steinkjer
Dagtilbudet er for senterets beboere 

Aktivitetene ved Kårstua er tilrettelagt for å gi brukerne trivsel og mening i hverdagen

Eks. på aktiviteter er: 
Avis/boklesing - Kort/spill - Bingo - Ulike formings-aktiviteter - Allsang - Trim - Bussturer - Erindring - Lokale underholdere - Den kulturelle spaserstokken.

Kaffestund kl. 11.00

 

Tyristua

Dagtilbud for brukere med kognitiv svikt/demens. Tilbudet er åpent 3 dager i uken.
Ansvarlig: Mari Haugnes Skjetne tlf. 414 10 016 og Anne Britt Myran tlf. 920 89 424.

Formål:
Å bidra til en meningsfull hverdag i et miljø med fokus på sosialt samvær,trygghet og mestring.
Aktivitetene som foregår i tilbudet har til hensikt å bidra til å vedlikeholde dagliglivets funksjoner hos brukeren,slik at de kan bo hjemme så lenge det er ønskelig og mulig.

Kriterier:
Hjemmeboende personer med mild/eller moderat grad av demens, personer under utredning kan også søke.
Kan ha nytte og glede av sosial stimulering og aktivitet i fellesskap med andre.
Har ett funksjonsnivå som gjør at vedkommende kan fungere med lett tilrettelegging i daglige gjøremål, kunne spise selv eventuellt med tilrettelegging, fysisk mobil og kunne gå på toalettet selv.

Se brosjyre