I prosjektets første fase går henvendelsene til eierne av hund, hest, storfe, gris og sau.

Vi oppfordrer derfor alle dyreeiere om å bli med på dette prosjektet også. 

Dersom du er eier av hund, hest, storfe, gris eller sau, vil du på feltstasjonen til HUNT4 få spørsmål om å være med i Én Helse-prosjektet. Har du allerede deltatt i HUNT4, vil du i løpet av våren få invitasjonsbrev med spørsmål om deltakelse både i det humane HUNT4 prosjektet og i Én Helse-prosjektet.

Oppstartdato for prosjektet HUNT Én Helse er 13. mars på feltstasjonene på Steinkjer og Verdal.Mer informasjon fra lederen i styringsgruppen Kirsten Indgjerd Værdal: 
 

"HUNT Én Helse er et forskningssamarbeid mellom HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag) og de veterinærfaglige miljøene i Norge (Veterinærinstituttet og NMBU Veterinærhøgskolen). Prosjektet pågår parallelt med den fjerde helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT4), og retter seg mot deltagere i HUNT4 som er dyreeiere og har regelmessig kontakt med dyr. I prosjektets første fase henvender vi oss til eierne av hund, hest, storfe, gris og sau.

I HUNT Én Helse håper vi å få en bedre forståelse av samspillet mellom menneskers og dyrs helse. Det er derfor viktig at du som dyreeier også leverer prøver av din egen avføring.

Vi vet at det er mange positive sider ved dyrekontakt. Dyr kan være viktig for sosiale og psykologiske forhold, og det er mye som tyder på at tidlig kontakt med dyr kan føre til mindre risiko for allergi senere i livet. Dette kan vi bruke HUNT Én Helse til å finne ut av. Samtidig vet vi også at dyr og mennesker kan overføre smittestoff som virus og bakterier mellom hverandre. Dette kan gi sjukdom eller gjøre bakterier resistente mot f.eks. antibiotika.   Med DIN deltakelse i HUNT Én Helse kan vi legge grunnlag for nye studier som bidrar til kunnskapsutvikling på slike områder."


Se informasjonsbrosjyren