Bildet: Enhetsleder for dag- og døgnrehabiliteringen på Egge helsetun Marit Strugstad.

Dette skjer for andre året på rad og en gruppe på 30 masterstudenter fikk informasjon om prosjektet. 

Studentgruppen, eller landsbyen som det heter i dette faget, består av studenter fra mange forskjellige studier ved NTNU. Selve hovedideen bak «Eksperter i team» er at studenter skal få erfaring i å jobbe tverrfaglig med å løse komplekse oppgaver.

 

Studentene definerer selv hvilke oppgave de sammen vil løse innenfor rammen av hovedtemaet for landsbyen, som i dette tilfellet er «Mission possible. Where nature fails, innovative technologies can make a difference».

«Mission possible» prøver å finne gode løsninger gjennom innovativ bruk av teknologi på disse helseutfordringene:

  • Økning i antall eldre grunnet demografiske endringer
  • Kreft, Alzheimer og Parkinson som ennå ikke kan forklares og helbredes
  • Autisme og blindhet og integrering i samfunnet
  • Skader grunnet ulykker og vold som påvirker livskvalitet

Enhetsleder Marit Strugstad foreleste om hvordan det jobbes i Dag- og døgnrehabiliteringsenheten, om hvordan prosjektet Velferdsteknologisk laboratorium drives og ikke minst hva som er prøvd ut og hvilke resultater en begynner å se.

Seniorrådgiver Inger Marie BakkenTrøndelag Forskning og Utvikling, foreleste om hvilket ansvar kommunene i Norge har på helsesiden og hvordan ulike nasjonale prosjekter nå adresserer de demografiske endringene.

Inger Marie Bakken.jpg
Seniorrådgiver Inger Marie Bakken


Postdoktor Ioanna Sandvig, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk har ledet denne landsbyen i to år, hvor undervisningen skjer konsentrert i tre uker i januar med engelsk som arbeidsspråk. Sandvig er hjerneforsker og drar nå til Oxford for å fortsette sine studier, men ga Strugstad og Bakken tilbakemelding om at det er svært nyttig for studenter på Eksperter i team å få direkte kunnskap om hva som skjer i kommunal sektor.

Hun håper derfor at andre landsbyer også kan få ta del i den kunnskapen som Strugstad og Bakken formidler som eksterne forelesere.