Dersom noen tror de er utsatt for smitte av viruset anbefales det at opplysninger gis over telefon til fastlege eller legevakt. Ved undersøkelse anbefales det at pasienten ved ankomst få utlevert munnbind, og tar på dette selv, og plasseres i eget rom. 

Steinkjer kommune informerer sitt helsepersonellfortløpende, har kartlagt risikoområder, og samarbeider med Helse Nord-Trøndelag om rutiner og prosedyrer.

Man antar at smittemåten er dråpesmitte som for andre coronavirus, og viruset kan smitte mellom mennesker. Feber har vært rapportert som det vanligste symptomet, og sår hals er rapportert hos personer med mild sykdom, en del har fått lungebetennelse. Viruset har så langt forårsaket et fåtall dødsfall. Siste oppdateringer rapporterer om at tiden fra smitte til sykdom er fra 2 til 12 dager med et gjennomsnitt på 7 dager.  Det finnes ingen spesifikk behandling eller vaksine mot viruset.

Det anbefales ikke at friske personer som returnerer fra Wuhan by eller Kina testes, men følgende per soner bør testes:

Personer som de siste 14 dager før symptomstart:

1. har oppholdt seg i Hubei-provinsen (inkl. Wuhan by) i Kina, ELLER
2. har hatt nærkontakt* med personer som har fått påvist 2019-nCoV

og i tillegg har:

1. akutt alvorlig luftveisinfeksjon der sykehusinnleggelse er nødvendig, ELLER
2. feber >=38°, sykehistorie med feber, og akutt luftveisinfeksjon (minimum en av følgende: kortpustethet, hoste eller sår hals)

* Med “nærkontakt” menes personer som i løpet av de siste 14 dagene:

• har pleiet en pasient eller på annen måte har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet syk med 2019-nCoV, ELLER
• har besøkt husstanden til en pasient som er bekreftet syk med 2019-nCoV, ELLER
• har hatt minst 15 minutters kontakt under 1 meters avstand (ansikt til ansikt) med en person som er bekreftet syk med 2019-nCoV

 

Sunniva J. N. Rognerud 
Kommuneoverlege