Tvillingbyggene - Kongens gate 41 og 42

De to bygningene på hver sin side av Kongens gate er påfallende like, selv om det er to forskjellige byggherrer som engasjerte hver sin arkitekt til oppgaven. Likheten skyldtes strenge føringer i byplanen. Professor Sverre Pedersen, leder for Brente Steders Regulering, ville gi byen en monumental «byport» på innfarten fra sør, samtidig som Oftenåsen, «et vakkert formet fjell», skulle få en fin ramme sett fra byens sentrum.

Kongens gate 42 var Nord-Trøndelag elektrisitetsverks første egne administrasjonsbygg. Det er tegna av trondheimsarkitekten Adolf Lysholm von Krogh. På vindfløya står årstallet 1941. Fram til 1952 var Statens vegvesen lokalisert i 2.etasje. I samband med en større utvidelse i 1963 fikk bygningen dagens «sprøytepuss», en slags grov mineralittpuss. NTE flytta til nye kontorer i 1975, og Nord-Trøndelag fylkeskommune flytta inn med kulturadministrasjon og fylkesbibliotek, samlokalisert med Steinkjer folkebibliotek. I 1992 ble bygget en del av høgskole/universitetscampus i Steinkjer. En del av det opprinnelige interiøret er bevart.   

Kongens gate 41 (og 43) ble tegna av den kjente trondheimsarkitekten Roar Tønseth for Steinkjer Meieri. Byggemeldinga er datert 17. og 30. juni 1941, men allerede 30.mai anmeldes innredningsarbeid for Steinkjer folkebad i Steinkjer Meieri sine lokaler. Før krigen lå meieriet på Nordsia, på hjørnet av Kongens gate og Mellomvegen (da Grønne gate). I stedet for å bruke tid på å rydde i ruinene og vente på en ny byplan, ble bystyret i Steinkjer og herredsstyret i Ogndal enige om å utvide bygrensene med ett kvartal, slik at bygginga av meieriet kunne komme raskt i gang. Produksjonslokaler og utsalg lå i Kongens gate 43. Deler av fasaden med fin materialbruk og søyler i polert stein er opprinnelig, og er regulert til bevaring. I Kongens gate 41 var det meierisal, kontorer, meieribestyrer Kottes leilighet og hybler for ansatte. Brente Steders Regulering hadde sitt lokalkontor for Steinkjer og Namsos i 1.etasje mot Kongens gate. I 1964-65 ble det bygd på en vinkelfløy i nord for Trønder-Avisa. Avisa flytta hit fra Kongens gate 35 (Norstrømgården) i 1965 og holdt til her fram til 1980. Meieridrifta opphørte i 1994 og bygningen ble ombygd til leiligheter mm i 1998.

Kongens gate 41 og (især) 42 er gode eksempler på hvordan man i første fase av gjenreisinga så for seg at byen skulle bli. Man vendte seg vekk fra den internasjonale modernismen – «funkis»’en og fant andre forbilder.  Arkitekturen er prega av lokal byggeskikk, med skiferkledde valmtak, høye, tofags småruta vinduer regelmessig innsatt i en fasade som er strengt symmetrisk om midtaksen. Enkelte har karakterisert dette som «trønderlån i betong». AS Jernbetong i Trondheim brukte Kongens gate 42 i sine reklamer i «Byggekunst» i mange år etter krigen.   

Adolf Lysholm von Krogh

Født 17.mars 1894 i Trondheim, død 22.desember 1952 i Trondheim. Arkitekt NTH 1918. (Diplomoppgave i Arkitekturmuseet: Rådhus for en middelsstor sjøby). Arkitektpraksis i Frankrike 1918 -21, assistent ved NTH til 1931. Privat praksis sia 1931. Underviste i byplan (professor Sverre Pedersens fagområde) under Pedersens permisjonstid 1940-45 og etter 1945 – i alle fall til 1947-48).

 • Furuskogvegen 14. Hus for lærer Halvor Holder (1940) godkjent 12.11 40. (Ombygd M. H Westerberg 1981)
 • Kongens gate 42.  Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (HiNT) Kontorbygg i betong. Byggemeldt 3.7 1941. Garasjer mot Byingeniør Gregussons gate (Sannangata), 1952. Utvida med fløy med flatt tak v/Fylkesarkitekten (Arne Eggen), 1962. Bruksendring til Fylkesbibliotek 1977 (teikning frå 1975) (Fylkesarkitekten – Eirik Saxvik). HiNT nytt inngangsparti (arkitektkontoret  H2 – Torgeir Havik og Lars Eirik Havdal), 1992 HiNT loftsetasje (Arnstad, Heggenhougen, Hage )1996

Roar Tønseth

Født 24.oktober 1895 i Trondheim, død 25.mai 1985 i Trondheim. Arkitekt NTH 1919. Assistent hos Olaf Nordhagen, Morten Anker Bache, Claus Hjelte 1919 - 1923. Eigen arkitektpraksis i Trondheim frå 1923. Styremedlem Trondhjems Kunstforening 1937-47, formann 1945-47. Styremedlem. Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum 1938-50. I tysk fangenskap under 2. verdskrig. Arrestert 1.3.1943, satt først på Vollan, overført til Falstad 5.7.1943. Til Grini 18.3.1944, fengsla til freden i mai 1945.

 • Kongens gate 41 og 43. Steinkjer Meieri (DBO). Byggemelding 17. og 30. juni 1941. (Men allereie 30.mai annmeldes innreiingsarbeid for Steinkjer folkebad i Steinkjer Meieri sine lokaler). Tilbygg for Trønder-Avisa (Finn Poppe), 1963. Tilbygg for meieriet (H Gilde) 1965, (Bjørn Sakshaug), 1971. Ombygging til leiliheiter (Arnstad, Heggenhougen, Hage )1998.
 • Furuskogvegen 10. Hus på Steinkjer for herr Brukseier Anton Tronstad, godkjent 4.2. 1941.  Ombygd/tilbygg Letnes.
 • Tranabakkvn 5. Typetegning for Småbrukar- og boligbanken. Byggherre Peder Harbakk, 1952.  (Øvre eller Nedre Bakkeveg?)
 • Trondheim: Persaunvegen 54, Strinda sykehus (nå Persaunet bo- og servicesenter), 1923–24. Eirik Jarls gate 14, Røde Kors klinikk (nå St. Olavs hospital), 1923–27. Klæbuveien 43, Døvekirken, 1925–27. Elvegata 7a, villa 1927–29. Elvegata 9, eigen bolig, 1927–29. Ranheimsvegen 196 Ranheim kirke, 1932–33. Søndre gate 14, Forsikringsgården (nå Bolig- og Næringsbanken AS), 1934–36. Vådanvegen 39, Haukåsen tuberkulosesanatorium (nå Sør-Trøndelag psykatriske sykehus Haukåsen), 1946–49. Skistua, Gråkallen, 1947–50. Harald Bothners veg 21, Strinda videregående skole, 1951–55. Follo landsgymnas, Orkdal (murbygget mellom gymsal og Raudbygget), Kjelhuset, NTH, 1958. Prinsens gate 61, Sentralbadet og kommunalt kontorbygg, 1956–60. Varmeteknisk lab. NTH, 1962. Strømningsteknisk lab. NTH, 1965. Jakobslivegen 51, Charlottenlund kirke, 1970–73.
 • Oppdal, Orkelsjøhytta, turisthytte, 1923–27. Nedalshytta, Nordpå, Gjevilvasshytta
 • Løkken kapell 1929.
 • Meråker: Funksjonærboligar i Kopperå, 1931. Kopperå kirke, 1934–36. Funna kraftstasjon, 1937–38.
 • Klæbu: Fjæremfossen kraftstasjon.
 • Malm: Regulering, arbeiderboligar 1946

Foreningen Gamle Steinkjer har levert følgende bilder av bygningene i Byportalen (Kongens gate 41 og 42):

Kongens gate 41 og 42

Byportalen

Byportalen

Byportalen