Hvordan kan Steinkjer bli mer attraktiv og bærekraftig?

ByLab Steinkjer skal ta i bruk sentrum i Steinkjer som en lab for uttesting. Hvilke eksperiment kan vi teste ut i en kort periode, måle og evaluere, og eventuelt videreføre som et permanent tiltak? 

Fire tiltak er blitt stemt fram av innbyggerne som skal til uttesting sommeren 2019, blant annet matservering på Bystranda, aktiviteter på Bystranda og økt beplantning/trivsel i Kongens gate. 

HAR DU EN MENING OM ÅRETS UTTESTINGER I STEINKJER? SVAR PÅ SPØRRESKJEMA HER. 

Nordisk prosjekt

Steinkjer, sammen med Verdal og Levanger (Innherredsbyen), er blitt valgt ut til å være med i et program initiert av Nordisk ministerråd, som handler om å finne modeller og metoder for hvordan byer kan bli attraktive og bærekraftige - miljømessig, sosialt og økonomisk.

Prosjektet skal bidra til å oppfylle FN's bærekraftsmål. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

Tre utviklingsområder

Innherredsbyen og to andre noske byer (Hamar og Narvik) ble valgt ut til å være med, sammen med byer fra Danmark, Sverige, Finland og Island. Her skal vi se på felles utfordringer, og felles muligheter som vi ønsker å gjøre noe med.

Sammen med Pori i Finland, og Mosfellsbær og Fljótsdalshérað på Island  har vi kommet fram til at vi ønsker å gjennomføre tiltak som kan føre til levende bysentra, natur og kultur i byutvikling og bærekraftig transport (les mer om hvert enkelt område under).

Bli med?

Har du en idé som kan gjøre byen attraktiv for dem som allerede bor her, men også for dem som tenker å flytte hit? Dersom du er en innbygger, utflytter, pendler som har ideer rundt dette, så ønsker vi gjerne tilbakemelding fra deg. Kanskje du ønsker å være med på å utføre ideen din i tillegg? Gi beskjed om det.

Send en e-post til postmottak@steinkjer.kommune.no Merk e-posten "Attraktiv by".

Levende bysentra

Rismelen aktivitetspark, første byggetrinn er ferdigstilt og godt tatt i bruk av innbyggerne. Den har utvilsomt skapt mer liv og røre i den delen av byen. For å legge til rette for en levende by må vi sette hodene våre sammen; næringsliv, private/frivillige og kommunen. Det kan være flere separate tiltak, og det kan være tiltak vi samarbeider om.

Natur og kultur i byutvikling

En by som er god å leve i må ha mange ulike kvaliteter. Nærhet til kultur og natur er viktig for helsa til alle, og det ønsker vi å ta vare på. Vår nærhet til elv, fjord og grønne lunger er noe vi kan bruke for å skape en sunn by.

Bærekraftig transport

For å gjøre vårt for et bedre miljø i Steinkjer, og verden for øvrig, bør vi se på løsninger for mer bærekraftig transport. Tiltak her kan i beste fall bety bedre helse og en levende by.