De som ønsker å teste ut salg av mat inviteres til å melde seg på ved å sende en e-post til prosjektleder Astrid Skogseth, astrid.skogseth@steinkjer.net innen fredag 5. juli kl. 13.00. 

Beskriv hvilket konsept dere ønsker å teste ut (food-cart med varmmat, vafler, bakverk, eller kanskje en pop-up restaurant?), hvilken periode du ønsker å teste ut i løpet av juli – august og et vedlegg som beskriver at dere har alle tillatelser i orden (Mattilsynet).

Når du har meldt deg på, tar Bylab Steinkjer kontakt og beskriver hvordan vi vil bidra med tilrettelegging av behøvd infrastruktur (vann, strøm og toalett) som en del av prosjektet, og hvilken periode vi kan tilby. Steinkjer kommune legger også til rette for smidig behandling av en utvidet skjenkebevilling/ambulerende skjenkebevilling ved en eventuelt pop-up restaurant. Food-cart kan ikke få skjenkebevilling. Steinkjer Næringsforum er med som vår samarbeidspartner og kvalitetssikrer i dette arbeidet.

Bylab Steinkjer = Innbyggerne og næringslivet i partnerskap med Steinkjer kommune
Kommunen inviterte derfor til at alle kunne sende inn idéer som kan gjøre Steinkjer mer attraktiv for dem som allerede bor her, men også for dem som tenker å besøke oss, flytte hit eller etablere virksomhet her. Vi spurte – «Hvordan kan vi bygge en bærekraftig by, som beskytter miljøet og har gode sosiale og økonomiske rammer?»
Vi fikk inn drøyt 260 ideer. Disse ble sorter av et team med fagfolk fra kommunen, og så inviterte Steinkjer Næringsforum sine medlemmer til å stemme fram hvilke ideer de mente det var mulig å få gjennomført i en periode i sommer og tidlig høst. Videre ble de ti mest aktuelle ideene sendt ut til avstemming blant innbyggerne igjen.

Fire Bylab-eksperiment valgt ut
Innbyggerne stemte fram, som tidligere beskrevet her, et ønske om å se hvordan det vil være med kafeer og restaurant, dvs. salg av mat på Bystranda. Men her er vi selvsagt helt avhengig av at serveringsbransjen tenner på ideen, skal det kunne gjennomføres. Derfor inviterer vi nå bredt til en slik uttesting. Videre stemte næringslivet fram tre eksperiment; «Tiltak for å gjøre sentrum mer kjent for folk flest gjennom kampanjetenking», «Aktiviteter på bystranda» og «Gjøre Kongensgata mer koselig med beplanting, bord, stoler på fortau (noe på Torget?) osv.»

Bakgrunn for Bylab-prosjektet
Steinkjer har sammen med Verdal og Levanger (Innherredsbyen) blitt valgt ut til å være med i et program initiert av Nordisk ministerråd, som handler om å finne modeller og metoder for hvordan byer kan bli attraktive og bærekraftige - miljømessig, sosialt og økonomisk. Prosjektet skal bidra til å oppfylle FN sine bærekraftsmål. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: Klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

Tre utviklingsområder
Innherredsbyen og to andre norske byer (Hamar og Narvik) ble valgt ut til å være med, sammen med byer fra Danmark, Sverige, Finland og Island. Her skal vi se på felles utfordringer og felles muligheter som vi ønsker å gjøre noe med.
Vi har vi kommet fram til at vi ønsker å gjennomføre tiltak som kan føre til Levende bysentra, natur og kultur i byutvikling og bærekraftig transport.

 

Astrid Skogseth