Vi henviser til informasjon på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet: