Torsdag 23. april kl. 18.30 på Gildevangen eller fredag 24. april kl 11.00 på Vålen samfunnshus.


Bakgrunn fiberbredbånd til Ogndal

 • Det er nå klart for utbygging av høyhastighets fiberbredbånd i Ogndal forutsatt at det tegnes nok mange abonnementer. Se vedlagte informasjonsskriv.
   
 • Feltgrensene vises på vedlagt kart
   
 • Innenfor området finnes det:
  • 400 husstander, inkl 85 landbruksforetak
  • 6 private bedrifter
  • 1 kommunal barneskole
  • 2 private forsamlingshus
    
 • Prosjektet er et samarbeid en lokal prosjektgruppe og Steinkjer kommune.
   
 • Partene fikk 3,4 mill. kr i nasjonal utbyggingsstøtte i 2014, som var utløsende for oppstart av prosjektet, som har et totalbudsjett på 16,3 mill. kr.
   
 • Høsten og etterjulsvinteren har vært brukt til å gjennomføre anbudskonkurranse og inngå kontrakt med utbygger. Kontrakt ble inngått med NTE rett før påske
   
 • Steinkjer kommune har kontakt med i alt 9 prosjektgrupper som jobber med å utvikle større og mindre prosjekter rundt om i Steinkjer. Det arbeides nå med søknader om nasjonal støtte for ytterligere tre områder, i samarbeid med lokale prosjektgrupper
   
 • Siden 2011 har over 2000 abonnenter fått tilgang på høyhastighets bredbåndstilbud, i områder i Steinkjer hvor utbygging ikke er kommersielt lønnsomt. Utbyggingen representerer 65 mill. kr i total investert verdi. En uvurderlig innsats fra lokale prosjektgrupper og innbyggere har gjort dette mulig.
   
 • NTE har nå drøyt 33.000 fiberkunder, ca. 5000 av disse har fått fiber gjennom bygdefiberprosjekter
   
 • NTE har investert i overkant av 900 millioner kroner i kjernenett og fiber til kunde
   
 • Antall kunder øker med mellom 3000 og 4000 hvert år