Planområdet ligger på eiendommene 37/1 og 37/14 tilhørende hhv. Morten Gustad og Oddbjørn Buås. Planområdet har et areal på ca. 25 daa.

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker fra 12.2.14, i Rådhuset (servicetorget i 1.etg) og i Dampsaga kulturhus (biblioteket), og det kan i sin helhet lastes ned fra lenkene nederst i denne artikkelen. Dokumenter i papirversjon kan tilsendes etter nærmere henvendelse til kommunen.

Eventuelle merknader sendes Steinkjer kommune, plan- og utredningstjenesten, postboks 2530, 7729 Steinkjer, eller som e-post til postmottak@steinkjer.kommune.no, innen 31.03.14.

Tilhørende saksdokumenter: