Innstilt budsjett vil ligge til offentlig ettersyn i servicetorget på rådhuset, og det er utlagt på kommunens hjemmeside. Du kan lese dokumentene her

Budsjettet ferdigbehandles i kommunestyret 19.12.  Kommunestyrets møte starter kl 15.00.  Det vil først være satt som foretaksmøte for kommunens to foretak Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF og Steinkjerbygg KF.  Behandlingen av budsjettet vil derfor tidligst starte kl 16.00.


Kari Aarnes
Kontorsjef