Foreldreundersøkelse

Foreldreundersøkelse gjennomføres i løpet av november annet hvert år. Den enkelte barnehage administrerer undersøkelsen.

Ta kontakt med barnehagen dersom du ønsker informasjon.