Dette er en nødvendig tilbakemelding for å hjelpe avdelingen med å forbedre tjenestene. Brukerundersøkelsen omfatter beboerne på sykehjem, brukere av hjemmetjenester og pårørende til våre brukere.

Avdelingen har ca. 1300 brukere. Det vil bli foretatt et utvalg av brukere og pårørende som vil bli spurt om å svare på undersøkelsen. Deltagelse i undersøkelsen er frivillig men avdelingen oppfordrer alle til å delta. Det vil bli en overraskelse til den seksjonen som får flest tilbakemeldinger.

Vil du svare elektronisk?

På spørreskjemaet vil du finne et passord som du kan bruke for å svare elektronisk.

Gå inn på www.bedrekommune.no og besvar undersøkelsen.

Fristen er 30.mars.