Prosjektleder Eli Ringseth

Spillteknologi, alarmer og GPS er allerede utprøvd systematisk av 10 brukere i velferdsteknologileilighetene på Egge helsetun, og på Hamrum.
Det kan også være aktuelt å prøve teknologien i heimene til eldre eller på andre institusjoner. Ikke alt utstyr vil passe inn i heimene, men det anses som interessant å rette innsatsen mer i denne retningen.

Formålet med prosjektet er, foruten utprøving, å lære opp helsepersonell til bruken av utstyret og å dele erfaringer.

Prosjektet har hatt besøk fra andre kommuner og fra noen utenlandske kommuner.

Steinkjer kommune er med i Midt-Norsk velferdsteknologinettverk,  og blir nå forsøkskommune i et dekningsområde for ny type radioteknologi der det arrangeres en internasjonal konferanse i Steinkjer 25.-27.juni.

Les mer via følgende lenke: