Et alternativt forslag fra Sp, Ap, H, Frp, V, MDG, SV (med unntak av pkt. 3) vedrørende økonomidokument 2021 ble onsdag 17. juni vedtatt i kommunestyret. 

Økonomidokument 2021 ble tatt til orientering, og forslagsstillerne inkluderte føringer for arbeidet med budsjett og økonomiplan 2021-2024.

Her kan du lese det vedtatte forslaget fra partiene i sin helhet.

Hele saksframlegget finner du her.