– Skogbrannfareindeksen er på 221 vår region akkurat nå og kan øke mot helgen. Dette er et svært høyt tall nasjonalt sett, og skogbrannfareindeksen starter på 70. Hver enkelt er ansvarlig for egne handlinger og man skal ikke handle på en slik måte at brann og ulykker kan oppstå. Derfor må bålforbudet respekteres, sier Bye.

Totalforbud – finnes det?

Det hersker en del forvirring rundt hva et bålforbud egentlig innebærer, og Bye forteller at brannvesenet får mange henvendelser fra folk som lurer på om det er «totalforbud» mot bål eller ikke.

– Vi har selv skrevet noe om «totalt bålforbud» på våre hjemmesider, som egentlig ikke er korrekt terminologi, og som kanskje forvirrer mer enn oppklarer. Vi kan nemlig ikke legge et forbud på et forbud. Et bålforbud er et bålforbud, forklarer han.

Tilråder at det ikke tennes bål

Det vil si at det fortsatt er lov å grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon, fortrinnsvis på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen, men da på eget ansvar.  

– Vi anbefaler på absolutt IKKE at det tennes bål, grill eller sigaretter på generelt grunnlag, og dersom man likevel velger det i strandsonen, må man opptre særdeles aktsomt og sørge for at ild ikke spres på noen som helst måte, understreker Bye.

Brannvesenet Midt IKS understreker at det er DU som har ansvaret dersom du velger å tenne ild, og at du kan bli anmeldt, erstatningspliktig og i verste fall bøtelagt med fengselsstraff dersom du forårsaker brann.

Bekymret befolkning

Brannsjef Bye forteller at det for tiden kommer mange telefoner fra bekymrede innbyggere, som reagerer på bålbrenning på naboeiendommer og i hager.

– Vi har heldigvis ikke hatt tilløp til brann foreløpig i vår region, men har dratt ut for å slukke noen bål. Dette har i hovedsak vært folk som elder gress eller søppel, og som tok av litt, forklarer han.

Når det gjelder bål i egen hage, kommer i tillegg lokal forskrift om at det ikke er lov å brenne avfall i Steinkjer kommune.

­­– Det er heller ikke lov i forhold til at det kan medføre sjenanse for andre, påpeker Bye.

Bålpanner medfører risiko

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap viser til at det svært viktig med forebyggende og beredskapsmessige tiltak når det er stor skogbrannfare, og oppfordrer innbyggere til å unngå antennelsesrisiko fra bålpanner og asketømming fra ildsteder i hytter og hus.

– Selv om ilden har slukket, vil selv det minste vindpust blåse glør ut av panna. Hvis bålpanna står på tørr undervegetasjon tar det lett fyr, understreker direktoratet i et skriv til kommunene utsendt denne uka.


Vigdis Devik
​kommunikasjonsrådgiver