Brann / feiing

Brannvesenet Midt IKS

19.03.15

Brann- og feiertjenesten i kommunene Inderøy, Verran, Steinkjer, Snåsa, Røyrvik, Osen, Namdalseid og Lierne er overtatt av Brannvesenet Midt IKS.

Brannvesenet Midt IKS er et interkommunalt selskap som eies av de overnevnte kommuner. Selskapets oppgave er å ivareta den totale branntjenesten for eierkommunene ihht gjeldende lovverk.

Hovedkontoret er lokalisert på Steinkjer brannstasjon.
 
Besøksadresse: Steinkjer brannstasjon, Ølvegt . 2, 7715  Steinkjer
 
Brannstasjoner:
 • Steinkjer brannstasjon - 7715 Steinkjer 
 • Inderøy brannstasjon - 7670 Inderøy
 • Snåsa brannstasjon - 7760 Snåsa
 • Verran brannstasjon - 7790 Malm
 • Osen brannstasjon - 7740 Steinsdalen
 • Sætervik depot - 7748 Sætervik
 • Namdalseid brannstasjon - 7750 Namdalseid
 • Nord-Statland brannstasjon - 7777 Nord-Statland
 • Nordli brannstasjon - 7882 Nordli
 • Sørli brannstasjon - 7884 Sørli
 • Røyrvik brannstasjon - 7898 Limingen
 
Telefon:                Nødmeldinger:   110
                             Andre henvendelser:   464 46 000
 
Postadresse:        Pb. 2033, 7707 Steinkjer
Org.nr:                   989023578 mva