Inn-Trøndelag barneverntjeneste søker et besøkshjem i ovennevnte område som ønsker, og har mulighet til å ta imot et barn noen dager i uken etter skoletid samt på noen overnattinger per måned.  

Barnet går på barneskole og har primært behov for et hjem som det kan komme hjem til etter skolen ca. 3 dager i uken. Overnattinger kan være aktuelt etter behov.

Hjemmet kan bestå av både enslige, par og familier. Hjemmet må kunne tilby forutsigbarhet, trygghet og mulighet for at barnet får mestring og bekreftelser.

Kan dette være noe for deg?

Ta kontakt med barneverntjenesten på telefon 48 22 41 97 eller via servicetorget på telefon 74 16 90 00.