På selve Olsokdagen, den 29. juli følger vi historien fra Egge til Stiklestad, med sykkel som fremkomstmiddel. Fra Egge tar vi med oss Olavsflammen og får fortalt historier om det mektige høvdingsete på Egge, om høvdingen Olve og husfrua Sigrid. Vi sykler videre til Mære kirke og presenterer historien om blot på Mære 1021 og konsekvensene dette fikk for slaget på Stiklestad. Sykkelturen går videre til Skeifeltet, forbi Stubbsetertjønna og over til Husby i Verdal. Herfra går turen til Kongsgården på Haug. Her var det at kongens årmann, Toralde hadde tilhold. Ifølge Snorre var Toralde angiver av det som skjedde på Mære 1021. Fra Haug er det bare 2 km til vi er fremme ved Stiklestad og stedet hvor Olav Haraldsson ble drept. Turen avsluttes med at Olavsflammen fra Egge blir brukt til å tenne Olsokbålet på Stiklestad.

Oppmøte på Stiklestad kl. 09.30. Bussen ankommer Egge kl. 10.00. For de som ønsker å møte opp på Egge starter gaiding der kl. 10.15 på Egge gård. Stiklestad kirke kl. 14.30. Tur inkludert lunsj kr. 250,-