Planen er lagt ut i servicetorget på rådhuset og på Steinkjer bibliotek i Dampsaga kulturhus i perioden 25.06.18 - 31.08.18. Du kan også laste den ned her:

Til handlingsplanen

Høringsuttalelser sendes postmottak@steinkjer.kommune.no eller i posten til Steinkjer kommune, bolig- og tildelingskontoret, postboks 2530, 7729 Steinkjer innen 31.08.18.