Hans bokserier om vikingtiden og med referanse til Vera Henriksens bøker