Det er Inn-Trøndelagskommunen Steinkjer, Verran, Inderøy og Snåsa i samarbeid med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Idrettskretsen i Nord-Trøndelag som står bak invitasjonen.Begrenset antall plasser.

Målet med treningskompisordningen er å motivere til, og hjelpe barn og unge i gang med fysisk aktivitet.

Kurset gir kompetanse i bruk av fysisk aktivitet i målrettet oppdrag, innenfor støttekontakttjenesten. Kurset passer for deg som er, eller ønsker å bli støttekontakt i Inn-Trøndelag.

Kursets innhold:

  • Glede ved fysisk aktivitet
  • Fysisk aktivitet og helse
  • Kosthold og ernæring
  • Fysisk aktivitet i praksis

Kurset starter fredag 25.april klokka 17.00 og avsluttes søndag 27.april ca klokka 14.30. Totalt 16 timer. Programmet sendes ved påmelding.

Kurssted: Finsås kurssenter, Snåsa.

Deltagerne får overnatte på Finsås og får alle  måltid.. Ønskes enerom, er det en egenandel på kr 400kr.

Påmeldingsfrist :10.april 2014

Har du spørsmål eller ønsker å melde deg på kurset? Ta kontakt per e- post eller telefon:

Bodil Klev Urstad, prosjektleder
Mail: bodil.klev.urstad@snasa.kommune.no
tlf: 74 13 83 25 / 951 70 113

Antall plasser er begrenset til 20 deltakere. Vi gir beskjed innen 15.april 2014 til de som har fått plass ved kurset.