De fleste har opplevd det selv, både som bilist og syklist, at sikten er dårlig pga gjengrodd vegetasjon. Nå oppfordrer Statens Vegvesen til en felles dugnad. De ber alle huseiere om å klippe hekk og busker ved sin eiendom. 

Husk at eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg, så har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel (jf. Vegloven §31 og §43).

Se brosjyre fra Statens vegvesen hvordan du sørger for fri sikt i avkjørselen din.

Se en videosnutt fra Levanger kommune

 

Se artikkel på vår hjemmeside - Trafikksikkerhet