Et enstemmig kommunestyre har i et ekstraordinært kommunestyremøte 7. april vedtatt å tilsette Bjørn Kalmar Aasland som ny kommunedirektør.

Ordfører Anne Berit Lein presenterte, på vegne av ansettelsesutvalget, prosessen og den enstemmige innstillingen for kommunestyret. Tillitsvalgte har fulgt prosessen tett, og har sluttet seg til den enstemmige innstillingen.

Stillingen var bredt utlyst i media i perioden 29.01.21-03.03.21 og det var totalt 16 søkere til stillingen.

Ansettelsesutvalget har sammen med rekrutteringsbyrået Fremo gjennomført en grundig prosess og er svært godt fornøyd med søkermassen.

Bjørn Kalmar Aasland er bosatt i Steinkjer og har siden 2019 være ansatt som administrerende direktør i Steinkjerbygg KF. Han kom før det fra stillingen som administrerende direktør i AS Reko, ass. direktør i AS Reko og avd. banksjef Grong Sparebank. Han har bachelor i økonomiske fag og masterprogram i samspill og ledelse.

Bjørn Kalmar Aasland har gjennom sine stillinger i AS Reko og Steinkjerbygg KF gjennomført store strategi-, omstilling-, og utviklingsprosesser, med gode resultater. Aasland har gode økonomikunnskaper gjennom utdanning og jobberfaring. Dette har ansettelsesutvalget ansett som en absolutt styrke i de prosessene kommunen står foran.

«Bjørn Kalmar Aasland er en erfaren, stødig og god leder som er svært dyktig med folk», kommenterer ordfører Anne Berit Lein. «Aasland er grundig, troverdig, tillitsvekkende, og er dyktig til å se de han har rundt seg.  I Bjørn Kalmar Aasland får Steinkjer kommune og steinkjersamfunnet en utviklingsorientert, samlende og god kommunedirektør», sier Lein.

Bjørn Kalmar Aasland har følgende kommentar til ansettelsen: «Jeg er beæret over å få denne tilliten og takker for muligheten til å få en av regionens mest spennende jobber! Steinkjer kommune er i en meget offensiv og spennende tid, og har store utviklingsmuligheter fremover noe jeg ser frem til å bidra til. Steinkjer kommune er en stor organisasjon med mange dyktige medarbeidere og jeg ser fram til at vi sammen skal levere gode tjenester til kommunens innbyggere innenfor trygge økonomiske rammer. Samtidig skal vi fortsette å gjøre byen attraktiv å bo i for alle kommunens innbyggere, bidra til økt tilflytting og økte næringsetableringer i kommunen.

Det blir likevel vemodig å slutte i Steinkjerbygg etter en veldig spennende periode, sterk vekst og med kolleger som jeg har blitt godt kjent med. Det er en flott gjeng jeg forlater, men selskapet er i godt driv, økonomien er under kontroll og selskapet bør være svært attraktivt for rekruttering av ny leder. I og med at Steinkjerbyggkonsernet er eid av kommunen vil jeg som kommunedirektør likevel være tett på utviklingen, noe som gjorde valget om jobbskiftet enklere.»

Nærmere avklaringer om tiltredelsesdato og arbeidsavtale gjøres mellom et forhandlingsutvalg og Bjørn Kalmar Aasland etter kommunestyrets møte.

Sittende kommunedirektør Torunn Austheim fratrer sin stilling 1. september 2021, etter 12 år i stillingen. Torunn Austheim har lagt ned en formidabel innsats for Steinkjer kommune gjennom alle disse åra. Dette har vært viktige år for Steinkjers utvikling, og mange store og viktige utviklingsprosjekter er gjennomført med Austheim som kommunedirektør. Ikke minst ledet Torunn Austheim, på en svært stødig måte, kommunesammenslåingsprosessen mellom Verran og Steinkjer som kommunedirektør i begge kommunene.