Bildet: Fra v. prost Gustav Danielsen, biskop Herborg Finnset, ordfører Bjørn Arild Gram og kultursjef Leif Terje Nilsen.

Biskop Herborg Finnset besøker soknene Stod, Kvam, Følling, Henning, Ogndal og Mære i perioden 14. - 24.mars og i dag har hun møte på rådhuset sammen med bl.a. prost Danielsen, 3 lokale sogneprester, kirkeverge, ordfører og kultursjef for å snakke om samarbeidet mellom kommunen og kirka. 

I tillegg til å møte ansatte, frivillige og menighetsrådmedlemmer, har hun også besøkt flere næringer i området, hatt samtaler med politikere og vært innom flere skoler og barnehager.

Reisen rundt i kommunen avsluttes med to visitasgudstjenester i hhv Mære og Kvam kirke søndag 24.mars.