Det var prost Gustav Danielsen i Nord-Innherad som sto for invitasjonen. Ordføreren i Steinkjer representert ved varaordfører Ida Bruheim Derås var vertskap. Ordføreren i Namdalseid innledet i forhold til ordførernes forventning til den nye biskopen.

Biskopbesæk