Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kartlegging av naturtyper (Steinkjer sentrum - Gaulstad i Ogndal ) i Steinkjer 2019

Grunnlagsmateriale for arealplanlegging

Fylkesmannen i Trøndelag orienterer i brev datert 12.06.19 om at det vil bli gjennomført en kartlegging av naturtyper på eiendommer i Steinkjer kommune perioden juni til oktober 2019. Kartleggingen er en del av kunnskapsløftet for natur som ble vedtatt av Stortinget i 2015. Kartleggingen er en langsiktig,nasjonal satsning om å bedre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur. Kartleggingen vil bli utført av firmaet Rambøll Norge AS på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Kartleggingsområde for naturtyper 2019 i Steinkjer

Til kamp mot brunskogsneglen

Steinkjer kommune har spesiell fokus på bekjempelsen av brunskogsnegl. Her er noen tips på hvordan du kan bekjempe den uønskede hagegjesten. 

Brunskogsnegl

Fremmede arter

Fremmede arter er arter som er spredt av mennesker til områder der de ikke naturlig hører hjemme. De er konkurransedyktige, sprer seg så lett at de utkonkurrerer stedegne planter og forstyrre økosystemet.

Lupin