Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
25. oktober kl. 11:00

KORONA - INFORMASJONSSIDER

Les mer... clear

Fremmede skadelige arter

Bekjempelse i Steinkjer kommune

Steinkjer kommune har siden 2013 drevet en aktiv bekjempelse av fremmede skadelige arter, både gjennom samarbeidsprosjekter med Statsforvalteren/Statens vegvesen, gjennom skjøtsel av verneområder, skjøtsel av sikrede statlig sikrede friluftsområder, parker, gjennom kantklipping av kommunal veg samt rydding av viltoverganger. Slirekne, hageluppin, rynkerose og skogskjegg langs veg har hatt spesiell fokus gjennom samarbeidsprosjektet med fylkesmannen/statens vegvesen. Bekjempelsen langs veg er desverre avsluttet på grunn av mangel på midler. Bekjempelse i og nær verneområder  samt  bekjempelse av slirekne der sprøyting er påbegynt vil fortsette derso det bevilges midler fra Statsforvalteren. Brunskogsnegl er fortsatt fokusart for kommunen gjennom å formidle informasjon om bekjempelse. 

Hagelupin (foto Linn Aasnes)

Tips i kampen mot brunskogsnegl

Steinkjer kommune har hatt spesiell fokus på bekjempelsen av brunskogsnegl i flere år. Her er noen tips på hvordan du kan bekjempe den uønskede hagegjesten. 

Brunskogsnegl