Men den åpne språkcafeen er bare ett av mange tilbud på biblioteket for flerspråklige i Steinkjer.

Se mer informasjon om dette på bibliotekets nettside.