Et folkeverksted er et gratis verkstedtilbud for de som liker å bygge, fikse, reparere og skape.

Verkstedet skal fungere som en møteplass der folk kan treffe andre med samme interesse, nysgjerrighet og skaperglede.

Folkeverkstedet på Steinkjer bibliotek er en del av bibliotekets nye ungdomssatsning og vil derfor ha en ungdommelig profil. Biblioteket er i tett samarbeid med ungdommer for konkretisering av innholdet i folkeverkstedet og videreutvikling av eget ungdomstilbud.

- Erfaringene blir verdifulle i planleggingen av et framtidsrettet og moderne bibliotek i sentrum. Ved å involvere ungdom i planleggingen av det nye biblioteket kan vi både forbedre tilbudet i eksisterende lokaler og få muligheten til å prøve ut nye ting fram mot 2023, skriver Steinkjer bibliotek på sine hjemmesider.

Midlene skal i hovedsak benyttes til innkjøp av nødvendig utstyr og opplæring som kreves for å komme i gang med folkeverkstedet.

Tilskuddet til prosjektet «Etablering av folkeverkstedet» har en varighet på tre år.