Øvingslokale for songlag, Beitstad hornmusikklag og Beitstad skolemusikk

Kontakt: Leif Stene, Bergtrøveien 17, 7730 Beitstad 
              leifste@online.no, tlf: 90063651