Vi er nå 21.555 innbyggere pr 01.01.14 og tallmessig mht økningen kommer vi på tredjeplass blant kommunene i Nord-Trøndelag. Bare Stjørdal og Verdal har fått flere innbyggere i 2013.

Antall innbyggere i de 5 største kommunene i fylket er slik (pr 01.01.14). Tallene i parentesen viser økningn.

  • Stjørdal      22.683   (+ 304)
  • Steinkjer    21.555   (+ 163)
  • Levanger   19.078   (+ 134)
  • Verdal        14.539   (+ 249)
  • Namsos     12.988   (+ 95)


Statistikk fra SSB.