Lederen for enhet utbygging Erling Overrein tok initiativet til seminaret. Målet er å få til en bedre dialog med leverandørene til de store utbyggingsprosjektene kommunen setter i gang. Kommunen skal bl.a. bli flinkere til å beskrive prosjektene, utfordringene de har og hvilket lovverk de må foholde seg til. Mange av utbyggingsprosjektene er kompliserte og krevende, noe som understreker viktigheten med godt samarbeid med leverandørene som sitter på fagkompetansen.

I tillegg jobbes det internt i kommunen med kursing og opplæring.

På seminaret ble det gitt informasjon fra den administrative og den politiske ledelsen. Leverandørene fikk også anledning til å si litt om hva som er bra og hva som kan gjøres for å bedre prosessene.