Basisfagopplæring skjer vanligvis i mindre grupper, fra 5 - 10 personer. I starten finner vi ut hva deltakerne ønsker å lære seg og lager en plan for første del av kurset.

Vi jobber med arbeidsoppgaver som er nært knyttet til arbeid, familieliv eller fritid til den enkelte. Det kan være skriving av søknader, utregninger som kreves i jobben eller å finne nødvendig informasjon på internett.

Vi setter i gang grupper så snart vi har nok påmeldinger. Ta kontakt med oss for å få nærmere informasjon og for å registrere deg.